Kontakty

Prevádzkovateľ eshopu:

Ekvia, s.r.o

Priemyselná 11

949 01 Nitra 

IČO: 31426085

IČ DPH: SK2020410293

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Nitra, odd. Sro, Vložka číslo:  1140/NSme platcami DPH.

Telefonický kontakt: +421 902 452 543

E-mail: info@yummy.sk

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia: Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1  

Štátna veterinárna a potravinová správa: Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra, Akademická 1, 949 01 Nitra

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova 58, 949 63 Nitra